Moisture barrier

คุณสมบัติ
✔ ป้องกันความชื้น ช่วยป้องกันสีชั้นถัดไปเกิดการพอง
และหลุดล่อน
✔ ทนทานต่อแรงกระแทกและการขัดถู
✔ สามารถใช้งานบนพื้นคอนกรีตชื้นได้
✔ การดูดซับน้ำต่ำ
✔ การยึดเกาะกับคอนกรีตและสีทับดีมาก
✔ ทนทานต่อรอยแตกเล็กๆ

การนำไปใช้
✔ บริเวณที่ต้องการป้องกันความชื้นก่อนเคลือบทับ
ด้วยอีพอกซี่
✔ ลานโหลดของ
✔ พื้นโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการใช้งานหนัก
✔ โรงงานผลิตรถยนต์
✔ Garage Floor