งานพื้น Epoxy self-leveling 3mm บริษัท ไทยชิงกง นิคมมาตตาพุต

ขั้นตอนการติดตั้ง
1 ทำการขัดเตรียมพื้นผิวเดิมและทำความสะอาด
2 ลงสาร Epoxy primer
3 ลงสาร Epoxy putty.
4.ทำการโปว๊ปรับผิว. อุดรูอากาศ. ดู Epoxy putty ซ้ำอีกรอบ
5 ทำการขัดผิวการลง Epoxy self leveling
6 ลงสาร Epoxy self-leveling จนมีความหนาครบ 3 mm